Kårkläder byteshandel!

Om din dotter har vuxit ur sina kårkläder och kläderna ännu är i bra skick kan vi byta kläderna till en större storlek. Om bytet sker från barnstorlek till vuxenstorlek betalas endast skillnaden mellan prisen. Ta kontakt via e-post.

Kåren har kårkläder för att skapa samhörighet och gemenskap mellan flickorna. Kårkläderna används speciellt på olika evenemang som t.ex. läger och olika jippon men också i veckoverksamheten. 

Till kårklädseln hör:

  • Huppare (barn: 18€, vuxna: 29,90€)

  • Byxor (barn: 12€, vuxna 29,90€)

  • T-skjorta: (barn: 6€, vuxna: 5€)

  • Pipo (barn & vuxna 8€)

  • Tygkass (3e)

Beställningen görs via blanketten HÄR