Flickscoutkåren Korsfararflickorna grundades 13.12.1930, mötena hölls den tiden på Boulevarden i Helsingfors. Kårens ursprungliga namn var Kristliga scoutkåren Flickorna. På 60-70 -talet då förorterna i östra Helsingfors byggdes flyttade kåren sin verksamhet till Nordsjö och östra Helsingfors. Korsfararflickorna är en liten kår jämfört med de andra kårerna i FiSSc, vi har idag ca 40 medlemmar vilket gör oss till en trygg familj där alla vågar vara sig själva och alla tar hand om varandra.

Scoutrörelsen grundades år 1907 av den brittiske militären Robert Baden-Powell, senare adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell, bland oss scouter känd som B-P. Scouting har influenser av den medeltida riddarrörelsen och därför är scouternas skyddshelgon S:t Göran, den modiga riddaren som bekämpade den onda draken och räddade den oskyldiga prinsessan, precis som S:t Göran bekämpar scouterna modigt det onda för att hjälpa de oskyldiga. S:t Göran firas varje år under scoutveckan 23.4. 

Läs mer om B-P, scoutingens grundare här: https://www.scout.org/bp

1910 grundade B-P's syster Agnes Baden-Powell flickscoutrörelsen och samma år landade scoutingen i Finland. 

"Försök att lämna denna värld lite bättre än du fann den, och när det är dags för dig att dö så kan du dö lycklig med känslan av att inte ha slösat bort din tid utan att ha gjort ditt bästa"
-B-P's sista hälsning